อบจ.แพร่ งดให้บริการสระว่ายน้ำ, ฟิสเนส และลู่วิ่งยางสังเคราะห์ ป้องกันการแพร่ Covid-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลายหน่วยงานในจ.แพร่ทยอยให้ความร่วมม้อกับจ.แพร่และรัฐบาลงดการให้บริการสาธารณะประโยชน์ทีมีประชาชรมาชุมนุมกันเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ออกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่องการปิดให้บริการสนามฟุตบอล 1 ลู่วิ่งยางสังเคราะห์ สระว่ายน้ำ และศูนย์สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย หรือ ฟิสเนส ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2563 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันอย่างเข้มข้น ถึงแม้ว่าจังหวัดแพร่ ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อก็ตาม แต่เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงปิดสถานที่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ในส่วนที่เป็นพื้นที่ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ยังคงเปิดให้บริการเช่นเดิม แต่ขอให้พี่น้องประชาชนที่มาออกกำลังกาย ใช้ความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการสัมผัส รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลในขณะที่ออกกำลังกาย และขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่ และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!