กฟผ.เหมืองแม่เมาะ เริ่มมาตรการเว้นระยะห่างจากสังคม คุมเข้มป้องกันโรคติดเชื้อ “โควิด-19”

ปัจจุบันแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19” จะยังอยู่ในวงจำกัดระยะที่ 2 แต่ก็มีแนวโน้มของการแพร่กระจายที่เพิ่มมากขึ้น โดยในประเทศไทยมีรายงานสรุปพบผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมแล้ว 272 ราย โดยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดขึ้น ได้สร้างความกังวลใจให้กับประชาชน เฉพาะอย่างยิ่งตามสถานประกอบการ หรือ หน่วยงานองค์กรขนาดใหญ่ ที่ถือได้ว่าเป็นสถานที่เสี่ยงเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ ทางหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะ จึงได้มีการนำมาตรการคุมเข้มตามมาตรฐานที่ทางสาธารณสุขกำหนดเข้ามาปฏิบัติใช้ ทำการคัดกรองบุคคลผู้ที่ผ่านเข้าออกในบริเวณเขตพื้นที่ โดยเฉพาะกับบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ภายในอาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะและพื้นที่โดยรอบ ทำการจัดตั้งจุดคัดกรองผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องาน รวมไปถึงบุคลากรหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่สำคัญภายในเหมืองแม่เมาะ ซึ่งได้ทำการปิดกั้นพื้นที่ทุกอาคารให้มีทางเข้าและออกได้เพียงทางเดียว เพื่อให้การคัดกรองมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกำหนดให้ผู้ที่ผ่านจุดคัดกรองทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดไข้ ผ่านการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ชนิดเข้มข้น และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งแจกจ่ายสเปรย์แอลกอฮอล์ 70% โดยปริมาตร สำหรับใช้ทำความสะอาดพื้นผิววัสดุภายในอาคารสถานที่ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามด้วยความน่ากังวล ของโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ “โควิด-19” คือ ผู้ที่ป่วยหรือผู้ที่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ในช่วงระยะแรกมักไม่ค่อยแสดงอาการให้เห็นชัดเจน หลายคนยังดูแข็งแรงมีสุขภาพดีอยู่ จึงทำให้ผู้ที่ติดเชื้อยังคงดำรงชีวิตตามปกติ มีการออกไปพบเจอผู้คนมากมายแบบไม่มีการระวังตัวหรือป้องกันตนเอง กว่าจะรู้ตัวว่าเป็นพาหะก็ได้แพร่เชื้อไปทั่วทุกสถานที่ที่ได้เดินทางไปถึง ดังนั้นการเว้นระยะห่างจากสังคม หรือ Social Distancing จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ เพื่อเป็นมาตรการเสริมในการป้องกันไม่ให้เกิดผู้ติดเชื้อ “โควิด-19” เพิ่มจำนวนมากขึ้น
ล่าสุด กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ได้เพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างจากสังคม นำเข้ามาใช้ในพื้นที่ส่วนรวม โดยนายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ได้กล่าวว่า ในช่วงวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19” ที่กำลังเกิดการแพร่ระบาด ทั้งยังมีรายงานพบผู้ป่วยด้วยเชื้อไวรัสดังกล่าวเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันพื้นที่ภายในหน่วยงานไม่ให้เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อ ขณะนี้ทางเหมืองแม่เมาะได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ จัดให้มีมาตรการเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ รวมถึงจัดเตรียมมาตรการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจลุกลามขึ้นได้ ซึ่งเหมืองแม่เมาะได้มีการประกาศมาตรการความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานของเหมืองแม่เมาะทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยปัจจุบันได้มีการนำมาตรการเว้นระยะห่างจากสังคม เข้ามาใช้ในพื้นที่เพิ่มเติมอีกหนึ่งมาตรการ ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรการหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด จัดระเบียบบุคลากรให้มีการกระจายตัวไม่อยู่รวมกันหนาแน่น หรืออยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนจำนวนมาก ซึ่งก็จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ ที่อาจติดต่อถึงกันจากสารคัดหลั่งของแต่ละคนได้ โดยมาตรการเว้นระยะห่างจากสังคมที่หน่วยงานเหมืองแม่เมาะได้นำมาปฏิบัติใช้ จะมีอยู่ด้วยกันหลายมาตรการ อาทิเช่น การจัดเก้าอี้ห้องประชุมใหม่ทั้งหมด รวม 11 ห้องประชุม ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร รวมถึงจัดสถานที่ตั้งเจลแอลกอฮอล์ในห้องประชุมทุกห้อง, ย้ายจุดรับ-ส่งพัสดุไปรษณีย์ไปตั้งภายนอกอาคาร และให้ผู้ที่มาติดต่อยืนเว้นระยะห่างจากกันอย่างน้อย 1 เมตร รวมไปถึงนำมาตรการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ มาใช้ภายในหน่วยงานเพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะพูดคุยโดยตรง ซึ่งจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการแพร่กระจายและติดเชื้อไวรัส นอกจากนี้ภายในโรงอาหารเหมืองแม่เมาะ ยังได้มีการนำป้ายข้อความ “ขอความกรุณาเข้าแถวตามเส้นที่กำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19” มาติดตั้งไว้ พร้อมทำการติดสติกเกอร์กำหนดจุดยืนเพื่อเข้าแถวซื้ออาหาร และทำการจัดโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหารให้เว้นระยะห่างจากกันในแต่ละจุดไม่น้อยกว่า 1 เมตร เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!