วัดสูงเม่น จ.แพร่ สวดมนต์ออนไลน์ สู้ภัย โควิด-19

รองเจ้าอาวาสวัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ ใช้หอเก็บธัมม์คัมภีร์ใบลานที่เก่าแก่ที่สุดในโลก สวดบทสวด รัตนสูตร ขจัดปัดเป่า โรคภัยไข้เจ็บ แบบออนไลน์ ไลฟ์สด แทนการนั่งสวดรวมกัน ลดความเสี่ยงต่อการติดโรค โควิด 19 สนองนโยบายรัฐบาล

ผู้สื่อข่าว จ.แพร่ รายงานว่า เวลา 19.00 น. วันที่ 20 มี.ค.63 ที่หอชีวประวัติหลวงปู่ ครูบากัญจนอรัญวาสี มหาเถร วัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ มีพระครูวิบูลสรภัญ (พระมหาฉัตรเทพ) รองเจ้าอาวาสวัดสูงเม่น ผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ ใช้หอเก็บคัมภีร์ใบลานที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นที่สวด บทสวด รัตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่า โรคภัยไข้เจ็บ แบบออนไลน์ ไลฟ์สด แทนการนั่งสวดรวมกัน ลดความเสี่ยงต่อการติดโรค โควิด 19 โดยใช้เวลา 1 ทุ่ม เริ่มสวดแบบออนไลน์ พร้อมกับคณะศรัทธา เพื่อป้องกันการรวมตัวกันหลายๆ คน และลดความเสี่ยงการติดเชื้อ โควิด 19

โดย พระครูวิบูลสรภัญ เจริญพรว่า สำหรับการสวดบทสวดรัตนสูตร ออนไลน์ เป็นสิ่งที่อาตมาต้องการสนองนโยบายของทางคณะสงฆ์ที่ต้องการให้สวดเป็นกำลังใจกับชาวไทยสูภัยโควิด 19 ซึ่งทางรัฐบาลก็เห็นด้วย และในอีกอย่างหนึ่ง ทางสาธารณสุขเองก็มีนโยบายห้ามรวมตัวกันจำนวนมาก จึงได้จัดทำการสวดออนไลน์ เพื่อเป็นการให้พระและคณะศรัทธา ได้ลดความเสี่ยงของการติดโรคทางลมหายใจ และ โรคโควิด 19

ซึ่งการสวดมนต์ในครั้งนี้สวด 3 จบ ต่อ 1 วัน เริ่มตั้งแต่ 1 ทุ่ม เป็นต้นไป เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้าน เพราะการสวดมนต์เป็นการนำจิตมามาอยู่กับคำสวนของพระพุทธเจ้า ไม่คิดกังวลเร่องต่างๆมากไป หากเราป่วยกาย ร่างกายของเราอ่อนแออยู่แล้ว หากเราป่วยใจอีก ก็จะทำให้ร่างกายแย่ลง อาตมาจึงได้สวดมนต์ออนไลน์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน ในการสู้ภัย โรคโควิด 19 ต่อไป.

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!