สสจ.ลำปาง ออกรณรงค์ให้ความรู้ การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ จากเชื้อไวรัส “COVID-19”

สาธารณสุขลำปาง ร่วมบูรณาการ สานพลังหน่วยงานภาคีเครือข่าย นำเจ้าหน้าที่ออกเดินตลาดรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ด้านการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง และหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดกิจกรรมเชิงรุกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “COVID-19” ร่วมกันนำทีมบุคลากรในสังกัด ทั้งแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และตัวแทนสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ในเขตท้องที่เทศบาลนครลำปาง ออกเดินรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ร่วมสนับสนุนมาตรการเชิงรุกระดับพื้นที่ สร้างความเข้าใจในการเฝ้าระวังและป้องกันภัย จากการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ ที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19”
ทั้งนี้ เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีแนวโน้มในการแพร่กระจายเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น โดยทางจังหวัดลำปางได้ตระหนักถึงสภาวการณ์แพร่ระบาดของโรค เฉพาะอย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชน ที่อยู่รวมตัวกันตามจุดบริเวณพื้นที่เสี่ยง เช่น ตลาดสด ดังนั้นจึงมีมาตรการปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ซึ่งมาตรการสำคัญ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัย ทั้งต่อส่วนรวมและส่วนบุคคล เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้ถึงวิธีการป้องกันตนเอง และคนรอบข้างให้รอดพ้นจากเชื้อไวรัส

โดยโอกาสนี้ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จึงได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง “เชื้อไวรัส COVID-19 กับการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล” ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวลำปาง ในบริเวณพื้นที่ตลาดสด สนามบิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งได้มีการทำความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งวิธีการป้องกันตนเองและคนรอบข้าง เพื่อไม่ให้ติดเชื้อไวรัสและเป็นพาหะนำโรค โดยขอให้พี่น้องประชาชนหมั่นเฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเองและคนรอบข้างอยู่เสมอ หากพบบุคคลต้องสงสัยมีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา ร่วมกับอาการไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หายใจเหนื่อยหอบ ถ่ายเหลวท้องเสีย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือนำตัวส่งพบแพทย์โดยทันที
สำหรับในส่วนวิธีการป้องกันตนเอง ได้ให้ความรู้ถึงวิธีข้อควรปฏิบัติในเบื้องต้น อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งในพื้นที่สาธารณะ และสวมอย่างถูกต้องถูกวิธี, การหลีกเลี่ยงและไม่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ และให้ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด ซึ่งอาจมีเชื้อโรคเกาะติดอยู่ รวมทั้งควรมีการล้างมือบ่อยๆ ให้สะอาดตามสุขอนามัยอย่างน้อย 20 วินาที หลังการสัมผัสสิ่งสกปรก และควรงดเว้นการจับตา จมูก ปาก ขณะที่ยังไม่ได้ล้างมือ, นอกจากนี้ ในการรับประทานอาหารควรกินอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆ แยกภาชนะในการรับประทาน และควรดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
สำหรับในส่วนพ่อค้าแม่ค้า ได้ให้ความรู้มาตรการรักษาความสะอาดเพิ่มเติม เพื่อป้องกันเชื้อโรค โดยขอให้มีการจัดหาภาชนะเพื่อใช้ในการปกปิดอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการหยิบจับหรือตักอาหาร ให้ระมัดระวังบริเวณด้ามจับ อย่าให้ตกหล่นสัมผัสกับอาหาร เพราะอาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้ ส่วนอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ ให้สวมถุงมือในการหยิบจับ และหากมีอาการเจ็บป่วย ไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ มีไข้ ให้หยุดทำการขายและไปพบแพทย์โดยทันที นอกจากนี้ หลังเลิกตลาดแล้วให้พ่อค้าแม่ค้าได้ทำความสะอาดแผง ฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำสบู่หรือผงซักฟอก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!