ด่วน! มท.อนุญาตให้ศูนย์มือถือในห้างเปิดได้ หลังประชาชนเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือคำสั่งด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ระบุว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากศุนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า สืบเนื่องจากการปิดห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ทำให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือที่ตั้งอยู่ในห้างทั่วไปต้องปิดไปด้วย จึงมีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถไปใช้บริการเมื่อโทรศัพท์มือถือมีปัญหาได้ โดยเฉพาะกรณีซิมโทรศัพท์เสีย (ซิมดับ) หรืออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือชำรุด
ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาผลกระทบต่อประชาชน จึงขอให้จังหวัดพิจารณาการผ่อนผันให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ หรือระบบสื่อสารในห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!