จ.แม่ฮ่องสอน พบผู้ป่วยโควิด-19 สะสมเป็น 5 ราย

ยอดผู้ป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของเมืองสามหมอกน่าห่วง หลังพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็นผู้ป่วย 5 ราย โดย 4 รายอาศัยอยู่ในอำเภอปาย และอีกรายอาศัยอยู่ในอำเภอปางมะผ้า ขณะที่ประชาชนทั่วไปตื่นตระหนกปิดหมู่บ้านเพิ่มอีกเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้ประกาศสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด –19 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ว่ามีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 4 คน บัดนี้ได้รับรายงานผลการตรวจห้องปฏิบัติการ พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 24 ปี มีประวัติเดินทางมาจากประเทศปากีสถาน ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรง รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปาย 4 คน โรงพยาบาลปางมะผ้า 1 คน ขณะนี้ทางทีมแพทย์ได้ติดตามผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย สมาชิกร่วมบ้านและผู้ที่ใกล้ชิดคลุกคลีกับผู้ป่วยเพื่อคัดกรองและเก็บตัวอย่างส่งตรวจต่อไป

ทางจังหวัดขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยทั้ง 5 คน หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ ที่มีรายงานการระบาดของโรค หรือเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้แยกกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน และให้วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน หากพบว่ามีไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์หรือแจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัวในทันที และให้ล้างมือด้วยน้ำสบู่และสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ ไอ-จาม หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นในที่พักอาศัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังและอยู่ห่างจากคนอื่นไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร ใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด แยกห้องนอน เครื่องใช้ส่วนตัวเช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ด ตัวจาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ โทรศัพท์ รวมทั้งให้แยกทำความสะอาด แยกน้ำดื่มเฉพาะ แยกสำรับอาหาร ไม่รับประทานอาหารกับคนในครอบครัว แยกขยะที่ปนเปื้อน น้ำมูก น้ำลาย เช่นหน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ให้เก็บรวบรวมและทำลายเชื้อทุกวัน โดยใส่ถุงขยะสองชั้น ทำลายเชื้อโรคด้วยน้ำยาฟอกขาวแล้วมัดปากถุงให้แน่น

แหล่งข่าวระบุว่า จากการคัดกรองพบว่าผู้ที่ใกล้ชิดผู้ป่วย ผลเป็นลบ แต่ก็จะมีการตรวจสอบซ้ำเพื่อความแน่ใจ สำหรับผู้ป่วยทุกคนส่วนใหญ่อาการดี ไม่หนักมาก น่าจะมาสุขภาพที่แข้งแรงจากการตรวจพบแต่ต้นทำให้เชื้อยังไม่แพร่กระจายในปอดมากนัก โดยทางโรงพยาบาลปาย สามารถรับผู้ป่วยได้เต็มที่ 13-16 ราย
ทางด้านอำเภอสบเมย นายเฉลิม ซอนคำ นายกอบต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมทีมงาน เข้าปฏิบัติงานติดตามดูแลและพร้อมเข้าพ่นน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อในบริเวณบ้านของ เคสที่กักตัวบ้านแม่แพน้อย จำนวน 2 ราย การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ เคสให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

สำหรับสถานการณ์ของแต่ละหมู่บ้าน พบว่า ได้มีการปิดหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก ซึ่งในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอน หมู่บ้านส่วนใหญ่จะอยู่ในป่าและไม่ได้อยู่ติดกันกับหมู่บ้านอื่น และมีเส้นทางเข้า-ออก เพื่อเส้นทางเดียว ทำให้มีการปิดหมู่บ้านและสามารถควบคุมการเข้า-ออก ของบุคคลได้ง่าย โดยแต่ละหมู่บ้านต่างปฏิบัติการอย่างเข้มงวด ซึ่งก็มีราษฎรบางคนต่อต้านและไม่ค่อยปฏิบัติตามคำสั่ง แต่ก็มีส่วนน้อยและกลายเป็นถูกราษฎรจำนวนมากในหมู่บ้านพากันรังเกียจบุคคลที่ดื้อและไม่ฟังเสียงของผู้นำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น