รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ติดตามความเรียบร้อยการแจกอาหารให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามความเรียบร้อยการแจกอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในโรงทานของวัดแต่ละแห่งในพื้นที่ ซึ่งพบว่ามีมาตรการที่เคร่งครัดในการดูแลสุขอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะการให้เว้นระยะห่างระหว่างกันนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามความเรียบร้อยของการแจกอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในโรงทานของวัด ที่วัดโลกโมฬี และวัดยางกวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยพบว่ามีการจัดระเบียบและดูแลการแจกอาหารได้เป็นอย่างดี ซึ่งที่วัดยางกวง เป็นจุดหนึ่งที่เปิดพื้นที่วัดเป็นโรงทานแจกอาหารให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะกาแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทุกวัน ช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา แต่ละวันจะมีประชาชนมารับอาหารไปรับประทานที่บ้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางวัดมีมาตรการดูแลประชาชนด้วยการตรวจวัดไข้ ให้ล้างมือด้วยเจลที่จัดเตรียมไว้ และให้เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร เพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกคนนอกจากนี้ ยังมีวัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกจำนวนมาก ที่จัดตั้งโรงทานแจกข้าวกล่องให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาทิ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตั้งโรงทานเพื่อสงเคราะห์แก่สาธุชน มอบข้าวกล่องให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบ เพื่อนำกลับไปทานที่บ้าน วันละ 2 รอบ เวลา 11.00 – 13.00 น. และ 16.00 – 18.00 น. จำนวนข้าวกล่องวันละกว่า 600 กล่อง โดยผู้ที่จะมารับข้าวกล่องจะต้องผ่านจุดคัดกรองด้านหน้าวัด ซึ่งมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเดินผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อ โดยต้องต่อแถว เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เมื่อรับข้าวกล่องแล้วจะต้องรีบกลับบ้านทันที ซึ่งทางวัดจะดำเนินการแจกข้าวกล่องทุกวัน ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!