คนไทยไม่ทิ้งกัน..โครงการหลวงสนับสนุนผลผลิต สู้ภัย โควิด-19

นับแต่สภาวการณ์ ไวรัสโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลก แนวทางแก้ไขเพื่อลดการกระจายของโรค ทำให้ผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตและวิถีการบริโภค ส่งผลกระทบไปยังสถานประกอบการ ทั้งร้านอาหาร  ศูนย์การค้า โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ  มีการลดปริมาณบุคลากรในสถานประกอบการ มีผู้ขาดรายได้จากการทำงานเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมเป็นหนึ่งพลังใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ร่วมผลักดันให้คนไทยพ้นวิกฤติ “โควิด-19” มูลนิธิโครงการหลวง จึงจัดกิจกรรม มอบผักสด สะอาด ปลอดภัย ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ได้รับผลกระทบ และหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ โครงการลานดิน ต.สุเทพ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ได้ร่วมกับผู้มีจิตกุศลในการประกอบอาหารสำเร็จรูปแจกให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์โควิด-19 และยังได้มอบให้แก่เรือนจำกลางบางขวาง  จ .นนทบุรี, เรือนจำกลาง ประจำเขต 5 เรือนจำพิเศษเชียงใหม่ เรือนจำกลางเชียงใหม่ โดยเป็นกลุ่มพืชผักที่ง่ายต่อการนำไปประกอบอาหาร ได้แก่  แครอท กะหล่ำปลี มะเขือม่วงก้านเขียว ข้าวโพดหวานสีม่วง ซูกินี  กะหล่ำปมเขียว  ผักกาดหอมห่อ  มันฝรั่ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแผนสนับสนุนการประกอบอาหารเลี้ยงบุคลากรและผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลนครพิงค์ (ป่าแงะ) และ โรงพยาบาลสันกำแพง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างกำลังกายให้สามารถต่อสู้กับเชื้อร้ายนี้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!