ทต.สันทรายหลวง สู้พิษเศรษฐกิจ แนะชาวบ้านอยู่อย่างพอเพียง มอบผักสวนครัวต่อยอด

นายนที ดำรงค์ นายก ทต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ งัดไอเดียเก๋ยามวิกฤติไวรัสโควิด-19 จนรัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ปรับสนามหญ้าหน้าสำนักงาน ทต. เป็นแปลงผักเพื่อไว้เยี่ยมผู้ป่วยไข้ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เป็นการลดค่าครองชีพ และให้สามารถดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในยามที่ประสบปัญหาให้มีความสุข

โดยทางเทศบาลได้จัดโครงการ “อยู่บ้านปลอดภัย ไม่เครียด การปลูกผักสวนครัว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน” โดยเชิญชวนชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ จากนั้นจะได้รับมอบต้นกล้ามะละกอ จำนวน 1 ต้น กล้าต้นพริก มะเขือ กะเพรา อย่างละ 10 ต้น เมล็ดพันธุ์ผักกาด 1 ซอง เพื่อนำไปต่อยอดปลูกต่อในที่พักอาศัย ทั้งนี้ได้แนะนำให้เตรียมสถานที่ แปลงปลูกตามรั้วบ้าน หรือจัดเตรียมกระถางพร้อมดินปลูกไว้ โดยในวันที่ 10 เม.ย.2563 ทางเทศบาลจะจัดส่งให้ถึงมือถึงบ้านของผู้เข้าร่วมโครงการ 500 ท่านแรก โดยความร่วมมือของกำนัน ผญบ. สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มสตรีแม่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ และกลุ่มเยาวชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!