ปศุสัตว์แม่สะเรียง ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาไข่ไก่ ขณะนี้ในพื้นที่มีเพียงพอ โดยกำหนดให้ซื้อได้คนละ 1 แผง ไม่ให้กักตุน

นายรังสิทธิ์ ศิริคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ลงพื้นที่ ตามสถานประกอบการร้านค้า โดยเข้าทำการตรวจสอบราคาจำนวน 6 ร้าน ที่เป็นแหล่งรวบรวมและจำหน่ายไข่ไก่ ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โดยพบว่าไข่ไก่มีราคาเพิ่มขึ้นแผงละประมาณ 10 บาท ทั้งนี้ ราคาไข่ไก่ที่เพิ่มขึ้น อยู่ในเกณฑ์ เพราะราคาเพิ่มตั้งแต่หน้าฟาร์ม สำหรับ สาเหตุที่ราคาเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากสภาพอากาศร้อนทำให้แม่ไก่ให้ไข่ลดลง และผลพวงอีกอย่างที่ทำให้ราคาไข่ขยับขึ้นคือผู้บริโภคต้องการจำนวนไข่เพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตยังอยู่เท่าเดิม เบื้องต้นได้สอบถามผู้ประกอบการ ขายไข่ไก่เผยว่า ราคาคงจะปรับลดลงในเร็วๆนี้ ส่วนปริมาณไข่ที่มีอยู่ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง ปัจจุบันนี้มีเพียงพอจำหน่าย โดยจะจำหน่ายให้รายละ 1 แผงเท่านั้น ไม่ให้กักตูน เพราะอากาศร้อนอบอ้าวจะทำให้ไข่เสียและเน่าไวขึ้นถ้าไม่ได้อยู่ในอุณหภูมิที่เย็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น