อ.เชียงแสน ร่วมสาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจชุมชน

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2563 เวลา22.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อนนายอำเภอเชียงแสน ได้สั่งการให้ นายปราณพัฒน์ หาญชัย ปลัดอำเภอประจำตำบลศรีดอนมูล ร่วมกับ นายราเชนทร์ เลาะเหลางาม นักวิการสาธารณสุขชำนาญการ อสม. และ นายเสกสันต์ กองศรี กำนันตำบลศรีดอนมูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจชุมชน บ้านเวียงแก้ว ม.5 และบ้านหนองปลาสะเด็ด ม. 8 ตำบลศรีดอนมูล ในการเข้าเวรยามรักษาการณ์เพื่อตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการกระทำผิด พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 (ฉ.2) ลงวันที่ 2 เม.ย.2563 โดยได้ให้ข้อแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบของตรวจเยี่ยมและหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่ประจำด่าน
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!