ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

คำสั่งระงับการเดินทางเข้าจังหวัดน่านเป็นการชั่วคราว ณ บริเวณรอยต่อเขตจังหวัด จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 101 จังหวัดแพร่ – จังหวัดน่าน ณ กิโลเมตร 310+800
2.เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1091จังหวัดน่าน – จังหวัดพะเยา ณ กิโลเมตร 79+650
3.เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1148 จังหวัดน่าน – จังหวัดพะเยา ณ กิโลเมตร 65+177

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!