แม่อายจับจริงฝืนพรก.ฉุกเฉินเพิ่มอีก 4 ราย

6 เมษายน 2563 เวลา01.00 น.
สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่
วันนี้ 6 เม.ย.2563 เวลา 0135 น. พ.ต.อ.ชลเทพ ใหม่ไชย ผกก.สภ.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.ท.ประทีป เสียงดัง รอง ผกก.ป.ฯ ,ตวบคุมการปฏิบัติโดย พ.ต.ท.ภควันต์ ขันติพิทักษ์กุล สวป.ฯ สั่งการให้ ร.ต.อ.ประทีป วงค์แพทย์ ร้อยเวร 20 พร้อมสายตรวจรถยนต์ สายตรวจรถจักรยานยนต์ ร่วม
บูรณาการร่วม จนท.ปกครอง จนท.ตชด334 ออกกวดขัน ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 2 พบผู้กระทำผิด ฝ่าฝืน พรก.ฯ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิค 19 จำนวน 4 คน คือ
1. นายสมชาย จะกู อายุ 24 ปี ที่อยู่ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
2. ชื่อ นางสาวอัชฌา จะฟู อายุ 20 ปี ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
3. นายสมพงษ์ จะสี อายุ 19 ปี ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
4. นางสาวมาลี แซ่อู อายุ 18 ปี ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยกล่าวหาว่า”ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00น. – 04.00 น.โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือยกเว้น หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ และฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีคำสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะขับขี่หรือเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือไม่ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตาม มาตรา43(1) ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจที่มีกฏหมายให้ไว้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันควร ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฏหมายแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!