มอบเงินช่วยเหลือ ครอบครัวจิตอาสาดับไฟป่า ที่เสียชีวิตคากองเพลิง

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. การเสียชีวิตของจิตอาสาที่ดับไฟป่าช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ไฟป่าจนตัวเองต้องมาสำลักควันหมดสติเสียชีวิต ในกองเพลิงนายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ทำการแทนนายอำเภอ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย : ในนามศูนย์อำนวยจิตอาสาพระราชทาน 904 ภาค 3 โดย พล.ต.วีรยุทธ ปกยะวาณิช เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ได้มอบหมายนายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จิตอาสา เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งแก่ครอบครัวนางต๊ะนี กิจเจริญพัฒน์ ผู้เสียชีวิตจากการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนในการดับไฟป่า โดยทำหน้าที่เป็นจิตอาสาดับไฟป่า และได้เสียชีวิตจากการทำหน้าที่เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563

โดยมีนายดิปุ๊ กิจเจริญพัฒน์ สามี บุตรและมารดาของผู้เสียชีวิตเป็นผู้รับมอบ และผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่โครงการหลวงขุนแปะ ร่วมมอบเป็นการแสดงน้ำใจและเสียใจในการจากไปโดยเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการแสดงน้ำใจ และสร้างขวัญกำลังใจให้ครอบครัวเพื่อทำหน้าที่เพื่อสังคมบ้านเมืองสืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!