พช. เชียงใหม่ “จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน” ของ “1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน”

พช. เชียงใหม่ “จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน” ของ “1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน”มุ่งสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารและลดหมอกควัน

วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานงานความร่วมมือการส่งมอบเมล็ดพันธ์ผักสนับสนุนการขับเคลื่อน “1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน” มุ่งสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารและลดหมอกควัน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”  โดยมี นายจีระภัธฑ์ ไชยประสิทธิ์ พนักงานขายและปฏิบัติงานภาคสนาม เมล็ดพันธ์ผัก “ตราศรแดง” บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ได้เข้าพบปะฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อประสานงานความร่วมมือวางแผนเตรียมการส่งมอบเมล็ดพันธ์ผักสนับสนุนกิจกรรม “จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน” ของ “1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน” ซึ่งได้กำหนดส่งมอบในวันที่ 14 เมษายน 2563 เพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ตั้งแต่ พจ./หน.กลุ่ม/ฝ่าย/พอ. จนถึง พก.ปลูกผักสวนครัว อย่างน้อย 5 ชนิด เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในระดับบุคคลก่อนลงไปส่งเสริมให้ประชาชน

ทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงนาม MOU กับ อีสท์ เวสท์ ซีด ส่งมอบเมล็ดพันธ์ตราศรแดง สู่ประชาชนครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย ภายใต้โครงการ “ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ทุกครัวเรือนใน 90 วัน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ต้านภัยโควิด-19” เพื่อเป็นการลดรายจ่ายประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (สนง.ใหญ่) อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!