(มีคลิป ) ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป3) (สส2) ตรวจเยี่ยม และ “ไถ่ชีวิตโค – กระบือ”

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น.พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป3) (สส2) เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ เพื่อบำรุงขวัญ และกำลังใจ และขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายของ ตร. ให้แก่ข้าราชการตำรวจสังกัด สภ.หางดง จว.เชียงใหม่และทำการ “ไถ่ชีวิตโค – กระบือ” โดยมี พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.๕ พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร ผบก.อก.ภ.5 ,พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ และ พ.ต.อ.พงศธร เตมีศักดิ์ ผกก.สภ.หางดง พร้อมข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

โดยท่านผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป3) (สส2) ได้ทำการ“ไถ่ชีวิตโค – กระบือ” ตาม โครงการ “ไถ่ชีวิตโค – กระบือ” ขึ้น เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้เรียนรู้ ถึงการให้ที่ยิ่งใหญ่ มีจิตสำนึกที่ดี และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี อีกทั้ง การดำเนินโครงการในครั้งนี้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อมอบให้กับเกษตรกรได้ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนสืบต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!