อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงาน

วันที่ 9 เมษายน 2563 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ทำหน้าที่ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายถาวร เกียรติไชยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสารภี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!