เตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับภารกิจช่วยเหลือประชาชน การแพร่ระบาดของ COVID – 19

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 63 เวลา 1430 พล.ต.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผบ.พล.ร.7 ตรวจความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชน (ร้อย ชป.) ของ หน่วย ป.พัน.7 พล.ร.7 โดยมี ผบ.ป.พัน.7 พล.ร.7 ให้การต้อนรับฯ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับภารกิจช่วยเหลือประชาชน , การแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ในพื้นที่ รับผิดชอบของ พล.ร.7/ศบภ.พล.ร.7 โดย ผบ.พล.ร.7 ได้มอบแนวทางในการเตรียมกำลัง ทั้งด้านความรู้ในการเผชิญกับภัยประเภทต่างๆ, การเตรียมอุปกรณ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ในการแก้ไขปัญหา COVID – 19 ตลอดจน การฝึกเป็นบุคลและเป็นหน่วย เพื่อเตรียมการรองรับภารกิจที่ได้รับมอบต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!