หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก เฝ้าระวังไฟป่าเพื่อเตรียมสร้างฝายต้นน้ำเกเบี้ยน

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 นายสราวุธ อุเทนรัตน์ หน.หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก ได้นำเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่สุ่มเสี่ยงและแปลงปลูกป่า ในท้องที่บ้านห้วยม่วง ม.10 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงรายจากนั้นขนส่งวัสดุ สำหรับก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบเกเบี้ยน ชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ซึ่งได้ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรบ้านห้วยม่วง สำรวจพื้นที่ ที่จะดำเนินการก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ จำนวน 30 แห่งแล้ว
และในส่วนของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหญ้าไซ ต.ป่าแดด ได้จัดทำเรือนเพาะชำและที่พักกล้าไม้ของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหญ้าไซโดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด และเจ้าหน้าที่ ได้ให้ความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร นำไปกักเก็บไว้เพื่อใช้ในการดูแลกล้าไม้ต่อไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!