นอภ.แม่สรวย สั่งการเข้มฝ่ายมั่นคงอำเภอ พร้อมตำรวจ ผู้นำหมู่บ้าน เข้าเวรประจำจุดปิดเขตรอยต่อ 24 ชม.

เมือวันที่ 9 เมษายน 2563 สืบเนื่องจาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันทำพิธีปิดถนนเขตติดต่อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กับอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเส้นทางหนึ่งที่มีประชาชนสัญจรไปมาที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
และในวันเดียวกัน นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่สรวย ได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สรวย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สรวย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ชรบ. ตำบลป่าแดด ลงตรวจสอบจุดตรวจระงับใช้เส้นทาง ถนนสายรองดังกล่าว และจัด ชรบ.เวรยามประจำจุดตรวจตลอด 24 ชม.

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!