สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมทำ MOU ห้องเรียนภาษาจีน

วันที่ 21 เมษายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นางนภาภรณ์ แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมพิธีทำข้อตกลง รับการสนับสนุนห้องเรียนภาษาจีน ร่วมกับ นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และมีนายประทีป สุวรรณภาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ ยังมีศึกษานิเทศก์ สพม.35 นายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นสักขีพยานครั้งนี้อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!