ม.สงขลานครินทร์ พัฒนายางหุ้มรองเท้า ป้องกันไวรัสโควิด-19

ยางหุ้มรองเท้ากันเชื้อโรค ใช้สวมทับรองเท้าป้องกันการสัมผัสเชื้อโรคบริเวณพื้น เป็นส่วนสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ผลิตจากยางพาราพืชเศรษฐกิจของประเทศ เป็นผลงานของนักวิจัยวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11​เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนายางหุ้มรองเท้า ป้องกันไวรัสโควิด-19 เปิดเผยว่า แนวคิดในการนำยางพาราเข้ามาทดแทนผลิตภัณฑ์ถุงหุ้มรองเท้าที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ หรือในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง โดยยางพาราเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อการฉีกขาด และเป็นการลดปริมาณขยะพลาสติกเนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ ออกแบบให้สามารถล้างทำความสะอาด และนำกลับมาใช้ใหม่ได้

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการศึกษาวิจัยพบว่า เชื้อไวรัสโคโรนาสามารถมีชีวิตอยู่และสามารถแพร่เชื้อต่อไปได้อีกหลายชั่วโมงในอากาศ และยังสามารถอยู่บนพื้นผิวต่าง ๆ ได้เป็นเวลาหลายวัน ทีมวิจัยประกอบด้วย ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ ดร.กานดา เซ่งลอยเลื่อน วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน และ ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ จึงต่อยอดงานวิจัยพัฒนาเป็นยางหุ้มรองเท้ากันเชื้อโรค โดยสามารถนำกลับมาฆ่าเชื้อและใช้ซ้ำได้ และกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางหุ้มรองเท้ากันเชื้อโรคแบบใช้งานครั้งเดียวทิ้ง (Disposable product)

​และเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม นายประสาทสุข นิยมราษฎ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 และคณะนักวิจัยได้ส่งมอบถุงคลุมรองเท้าป้องกันเชื้อโรค ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ จ.สงขลา ประกอบด้วยโรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โรงพยาบาลนาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา โรงพยาบาลจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา และโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ผู้สนใจงานงานวิจัยและนวัตกรรมยางพารา ติดต่อได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7428-9700 https://www.facebook.com/STIRC.PSU

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น