ในหลวง พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่ รพ.ลำปาง เตรียมพร้อมรับมือสู้ภัยโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 แก่โรงพยาบาลลำปาง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง  การได้รับพระราชทานในครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!