กอ.รมน.น่าน สนับสนุนให้กับชมรมร้านอาหาร แจกจ่ายอาหารกล่อง 1,000 กล่อง

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.63 เวลา 10.00 น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พล.ต.สมชาย ทาวงศ์มา ผบ.มทบ.38 , พ.ท.บัณฑิต ชาวกัณหา ผบ.ม.2 พัน.15 , พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา ผบก.ภ.จ.น่าน พร้อมด้วย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้ร่วมกันนำรถครัวสนาม จำนวน 3 คัน พร้อมกำลังพล ของ มทบ.ที่ 38 , ม.2 พัน.10 , ม.2 พัน.15 สนับสนุนให้กับชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดน่าน จิตอาสาพระราชทาน ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19 ที่ได้ร่วมกันประกอบอาหารและแจกจ่ายอาหารที่ปรุงสำเร็จ (อาหารกล่อง) จำนวน 1000 กล่อง ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนภารกิจศูนย์ COVID-19 จังหวัดน่าน ตามโครงการ “ARMY DELIVERY” เพื่อประชาชน ในการนี้ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมแจกจ่ายอาหารและผลไม้ให้กับประชาชน ณ ลานรวมใจ (ใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ) อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนในพื้นที่มีความสุข และสร้างความซาบซึ้งใจให้กับประชาชนที่มารับแจกจ่ายอาหารในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ตามนโยบายกองทัพบก ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 

เมื่อ 17 พ.ค. 63 ได้จัดกำลังพล และรถครัวสนาม จำนวน 1 คัน ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร จ.น่านจัดกิจกรรมประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ณ ลานรวมใจ (ริมน้ำน่าน) ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน
– ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนให้ความสนใจเข้ารับอาหาร จำนวน 1,000 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!