“ผบ.ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ เป็นประธานพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน” นำมอบให้แก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563 พันโท ณัฐพล ณีวัง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ, ผู้บังคับกองร้อย และจ่ากองร้อย ได้ดำเนินการกระทำพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับ กำลังพลและครอบครัว พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย จำนวน 33 ชุด ชุดละ 10 ชนิด เพื่อนำไปปลูกไว้เพื่อรับประทานเองและสามารถนำผลผลิตแบ่งปันให้กับเครือญาติในช่วงการแพร่ระบาดของโรคระบาดโคโรนา 2019 (Covid–19) พร้อมทั้งกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายคำสัตย์ปฏิญาณ ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี

ร่วมแสดงความคิดเห็น