วัดสูงเม่น พร้อมเป็นที่ท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรม ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 พระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม ด้านการท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดสูงเม่น ตามโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ( บวร On Tour)

โดยมี พระครูวิบูลสรภัญ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดฯ น.ส.ภทรพรรณ นรเดชานันท์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลตำบลสูงเม่น ผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ มัคคุเทศก์ ภาคีเครือข่ายสภาวัฒนธรรม เครือข่ายผลิตภัณฑ์ CPOT และ ผู้ประกอบการ โฮมสเตย์ เพื่อสำรวจความพร้อมและจัดทำแผนปฏิบัติการฯ บวร On tour ชุมชนคุณธรรมวัดสูงเม่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!