ภาคเอกชน จ.ลำปาง ร่วมบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์สนับสนุนงานป้องกันโรคโควิด-19

หน่วยงานบริษัทภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดลำปางร่วมแสดงน้ำใจ “คนลำปาง…ไม่ทิ้งกัน” นำถุงยังชีพมอบบริจาคช่วยเหลือชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ “COVID-19” พร้อมมอบอุปกรณ์ชุด PPE สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์
ท่ามกลางสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรน่า 2019 หรือ “COVID-19” ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนเป็นโดมิโน โดยมีประชาชนชาวบ้านหลากหลายอาชีพที่ได้รับความลำบากต้องหยุดงานขาดรายได้บางรายเดือดร้อนหนักถึงขั้นขาดแคลนอาหาร ซึ่งที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดลำปางทางกลุ่มภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนที่พอจะช่วยเหลือตนเองได้ ต่างได้ออกมาแสดงน้ำใจมอบสิ่งของบริจาคให้แก่ประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว


ล่าสุด บ.เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสุทน ดีสุกใส ผู้จัดการเขตลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เป็นตัวแทนในนามบริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแบ่งปันน้ำใจพาคนลำปางให้ก้าวผ่านข้ามพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน นำถุงยังชีพบรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นหลายรายการ ทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช ขนมขบเคี้ยว นมกล่องพร้อมดื่ม หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู และน้ำดื่มสะอาด เป็นต้น รวมจำนวน 150 ชุด ส่งมอบให้กับทางจังหวัดลำปาง เพื่อที่ทางจังหวัดจะได้นำส่งมอบต่อ บริจาคแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เป็นแรงกำลังใจบำรุงขวัญให้แก่ประชาชนชาวบ้านผู้ที่กำลังประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อน


โดยการนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายธวัชชัย ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันเป็นตัวแทนในนามจังหวัดทำการรับมอบ ถุงยังชีพจำนวนดังกล่าวไว้ พร้อมกับได้นำตัวแทนกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวบ้านผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และผู้พิการจากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครลำปาง ที่กำลังประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนหนัก จำนวน 20 ราย เข้ารับมอบถุงยังชีพจากเจ้าหน้าที่ตัวแทน บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และสำหรับในส่วนถุงยังชีพที่เหลือ ทางจังหวัดลำปาง โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง จะได้บริหารจัดการนำไปบริจาคกระจายความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ที่เดือดร้อนตามเขตท้องที่ชุมชนในอำเภอต่างๆ อย่างทั่วถึงต่อไป
โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ยังได้เป็นตัวแทนในนามจังหวัด รับมอบอุปกรณ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุดป้องกันร่างกาย Cover all (PPE) จำนวน 150 ชุด จากครอบครัวโอบายาชิ และครอบครัวซูมีลัง ซึ่งบริจาคมอบให้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 “COVID-19” ของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับทางจังหวัดลำปาง จะได้นำส่งมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ไปดำเนินการแบ่งจัดสรรมอบให้แก่สถานพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัด ที่มีศูนย์ดูแลคัดกรองและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ “COVID-19” อย่างทั่วถึงต่อไป ซึ่งจะประกอบไปด้วยโรงพยาบาลลำปาง และโรงพยาบาลชุมชนอีก 12 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัด

https://drive.google.com/file/d/1-vZF6L3WG02oDfqq-YV3Y8Tk5tgKioI8/view?usp=sharing

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!