เยี่ยมการเรียนออนไลน์ที่ รร.บ้านนาตุ้ม พบผู้ปกครองเป็นพี่เลี้ยงเด็ก

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจ.แพร่มาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ช่วงการทดลองการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และจะสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ก่อนที่จะเปิดการเรียนจริงในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ทางด้าน ดร.ศิปภา บุญชุพิศาล ผอ.รร.บ้านนาตุ้ม ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จ.แพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 (สพป.แพร่ เขต 2) ซึ่งเป็นอีกโรงเรียนที่โรงเรียนมีความพร้อมทางด้านบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน ได้มีการวางแผนงาน เป็น 4 แผนงาน ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้ว โดยวันนี้ ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปสำรวจความพร้อมและการเรียบนของนักเรียน ร.ร.บ้านนาตุ้ม โดยมี ดร.ศิปภา บุญชุพิศาล ผอ.ร.ร.บ้านนาตุ้ม นางสมพัฒ นันตา ครูร.ร.บ้านนาตุ้ม นายตุณวุฒิ ปัญญาปลิว เจ้าหน้าที่ธุรการ นำผู้สื่อข่าวไปเยี่ยมการจัดการเรียนของนักเรียนทางออนไลน์


จุดแรกที่ไปที่บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ บ้านนาตุ้ม ต.บ่อเหล็ก ซึ่งเป็นบ้านของ ด.ช.ภูวิศกุนทร เอ้ยวัน ชั้น ป.5 โดยพบผู้ปกครอง คือ น.ส.ประกายเพชร เอ้ยวัน ผู้เป็นอา อาชีพรับราชการครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.ลองวิทยา ก็เล่าให้ฟังว่า ได้เป็นผู้ดูแล หลานชาย ดูการเรียนตามทัศน์ดิจิตัล ที่บ้านรับสัณญาณได้ ไม่มีปัญหา หลานชายก็มีการบ้าน หรือแบบฝึกหัด ที่ทางร.ร.บ้านนาตุ้มได้แจกให้ เป็นแบบฝึกในชุดที่ 1 ช่วงระหว่างวันที่ 18-25 พฤษภาคม 2563 ช่วงนี้เป็นช่วงทดลองเรียน แต่ถ้าเปิดเรียนจริง ตามข่าวบอกว่าจะให้นักเรียน 20 คนต่อห้อง ร.ร.บ้านนาตุ้มคงไม่มีปัญหา และทราบว่า ผอ.ร.ร.บ้านนาตุ้มได้เตรียมการสถานที่ ไว้พร้อมแล้ว
จุดที่ 2 ที่ไปเยี่ยมชมคือบ้านเลขที่ 54/1 หมู่ 1 บ้านนาตุ้ม ต.บ่อเหล็ก พบ นางอาทิตยา บางทราย อายุ 31 ปีเป็นผู้ปกครองครอง ด.ญ.ธิดารัตน์ บางทราย ชั้นป.6 ในบ้านนี้ มีการติดตั้งไวไฟทำให้นักเรียนที่ในละแวกเดียวกัน มาเรียนรวมด้วย คือ ด.ช.นนทพงศ์ เมืองฤทธิ์นัทธพงศ์ เมืองฤทธิ์ คู่แฝด ชั้น ป.4 ด.ช.จอมพล เมืองฤทธิ์ ชั้นป.5 ด.ช.สุภากร เชื้อเมือง ชั้นป.5 รร.มหาดไทยศึกษา จ.เลย ด.ญ.ริชชาดา เมืองฤทธิ์ ชั้นอนุบาล 3 ระเบียบวิทยา ซึ่งนักเรียนที่มาเรียนกันที่ ใช้สมาร์ทโฟน ในการเรียน โดยผู้ปกครองจัดเตรียมกระติกน้ำ แยกแก้วน้ำ เป็นของแต่ละคน และยังบอกว่า เรื่องการซนของเด็กเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าจะให้ผลสนับสนุนเรียนที่โรงเรียน มีครูควบคุมดูแล และร.ร.บ้านนาตุ้มนั้น ทั้งครู ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือและคิดว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยโดยผู้สื่อข่าวให้ค้นประวัติเมืองลอง นักเรียนสามารถค้นได้และอ่านได้เช่นกัน


ผอ.รร.บ้านนาตุ้ม กล่าวว่า ในช่วงนี้ รร.ก็ได้ดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ.และของ ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 จึงได้ให้คณะครูมีติดตามการเรียน และเยี่ยมบ้านนักเรียนโดย รร.บ้านนาตุ้มได้มอบกิจกรรมเสริม ให้นักเรียนปลูกต้นรัก ปลูกค้นไม้คนละชนิดในระหว่างนี้ ในกระถาง ในช่วงที่เรียนอยู่ทางบ้าน ซึ่ง รร.จะได้ส่งครูออกมาติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!