ทำดีต้องชื่นชม ! กลุ่มวัยรุ่นจิตอาสาเชียงใหม่ ออกตระเวนแจกข้าวกล่อง ช่วยเหลือคนเดือดร้อน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

แม้ว่าช่วงนี้การแจกอาหารของหน่วยงาน และภาคประชาชนในสถานที่ต่าง ๆ ค่อย ๆ ลดลง แต่ยังมีกลุ่มวัยรุ่นจิตอาสาในจังหวัดเชียงใหม่ ที่รวมตัวกันทำอาหารกล่อง 100 -200 ชุด ออกตระเวนแจกข้าวกล่องและน้ำ ให้กับประชาชนที่ยากจน ยากไร้ และผู้ไร้บ้าน ที่นอนตามรอบคูเมืองเชียงใหม่ ที่ยังมีความต้องการอาหารประทังชีวิต ด้วยการรอการแจกอาหารในช่วงเวลาต่าง ๆ

รวมไปถึงประชาชนในชุมชนบางพื้นที่ ที่ยังต้องการความช่วยเหลือด้านอาหาร เนื่องจากการขาดรายได้จากการทำงาน และยังไม่สามารถหางานทำได้ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา ทำให้ต้องพึ่งพาการแจกข้าวของอาหารและข้าวกล่องของหน่วยงาน และภาคประชาชนในแต่ละวัน ซึ่งยังมีอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ บุคลลต่างด้าว ที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศและไม่มีงานทำ ก็ยังรอการช่วยเหลือเช่นกัน

นายภาณุพงค์ วีรตันตยาภรณ์ หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นจิตอาสา กล่าวว่า กิจกรรมนี้พวกตนได้ดำเนินการมาประมาณ 1 เดือนแล้ว โดยเกิดจากการที่ได้มีการหารือกันภายในกลุ่มเพื่อนว่า พวกตนยังพอมีรายได้จากการทำงาน และสามารถแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งมาจุนเจือสังคมในสถานการณ์เช่นนี้ได้ จึงได้รวบรวมเงินกันทำข้าวกล่องวันละ 100-200 กล่อง และออกตระเวนแจกจ่ายให้กับคนยากจน ยากไร้ และคนไร้บ้าน ตามจุดต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มประชาชนในบางพื้นที่

ซึ่งเป็นการลดเวลา เพราะไม่ต้องเข้าคิว ลดจำนวนคนที่ต้องมารวมกลุ่มกันเพราะไปแจกถึงพื้นที่ และใช้เวลาต่อคนประมาณ 20-30 วินาที เป็นการสร้างความสุขแก่ผู้รับ ที่ได้อิ่มท้องโดยไม่ได้ยืนรอนาน เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัส COVID-19 และต่อจากนี้พวกตนก็จะทำไปเรื่อยตามกำลัง โดยมีกลุ่มเพื่อน ๆ ที่ว่างงาน มาร่วมกันตระเวนแจกข้าวกล่องและน้ำดื่มอีกด้วย

ข้อมูลและภาพ : วีระ วีรตันตยาภรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!