สพป.แพร่เขต 1 สพม.37 ออกเยี่ยมบ้านดูการเรียนออนไลน์ของนักเรียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ๋ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.เขต 1 พร้อมด้วยนายอาทิตย์ พัฒนาสารินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ นายวัชรพงษ์ โลกคำลือ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองแพร่ อำเภอร้องกวาง และอำเภอหนองม่วงไข่ ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษารูปแบบ COVID-Model

ทางด้าน สพม 37 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วย นางศุภมาส สินม ณี รอง ผอ.สพม.37 และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ และในโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการเรียนทางไกลฯ ในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!