พช.เชียงใหม่ประชุมติดตามสนับสนุนการดำเนินขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนและความก้าวหน้าการพัฒนานวัตกรรม

พช.เชียงใหม่​ ประชุมติดตามสนับสนุนการดำเนินขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนและความก้าวหน้าการพัฒนานวัตกรรม​ “โครงการนครแห่งชีวิต​ และความมั่งคั่ง​ ชุมชนเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชา​ และเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาไทย”

วันศุกร์ที่ 22​ พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น นายอาทร​ พิมชะนก​ พั​ฒนาการจังหวัดเชียงใหม่​ ประชุมติดตามสนับสนุนการดำเนินขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนและความก้าวหน้าการพัฒนานวัตกรรม​ “โครงการนครแห่งชีวิต​ และความมั่งคั่ง​ ชุมชนเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชา​ และเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาไทย” และมอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน​ โดยมี ดร.ณรงค์​ ตนานุวัฒน์​ ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่​ นายวิทยา ชมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน​ นางลัดดา​ พรหมเมือง​ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน​ นายบัญญัติ​ กันทะวงศ์​ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ​(25 อำเภอ)​ และ​นักวิชาการฯ​ ได้เข้าร่วมประชุมฯ​ ณ​ ห้องประชุม​ ชั้น 2 ศูนย์แสดง​ จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่​ (ข่วงสันกำแพง)​อำเภอสันกำแพง​ จังหวัดเชียงใหม่​

ในการประชุมครั้งนี้​ ดร.ณรงค์​ ตนานุวัฒน์​ ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่​ ได้ให้เกียรติเป็นวิ​ทยากรบรรยาย​พิเศษ​ “การบริหารจัดการธุรกิจภายใต้สถานการณ์โควิด​ – 19” เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม​ เศรษฐกิจ​ และ​ สิ่งแวดล้อม​

พร้อมนี้ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอได้นำเสนอผลการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ​ ตามประเด็น​ 4​ เรื่อง ดังนี้

ประเด็น​ที่​ 1 ผลการดำเนินงานนโยบายรัฐบาล​ กระทรวงมหาดไทยข้อ​สั่งการของอธิบดี​กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน​ ประกอบด้วย
(1) โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) แผนปฏิบัติการ 90 วัน​ “ปลูกผักสวนครัว​ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร”
(3)​ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่​”โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล”
(4) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน
(5) การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(6) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
(7) ผลการขับเคลื่อนงาน OTOP

ประเด็น​ที่​ 2​ ผลการขับเคลื่อนงานพัฒนานวัตกรรม​ ​”โครงการนครแห่งชีวิต​ และความมั่งคั่ง​ ชุมชนเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชา​ และเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาไทย” (4​ กิจกรรม) ประกอ​บด้วย
(1)​ การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 (เชียงใหม่ 100%)
(2)​ การพัฒนาตำบลเข้มแข็ง” มั่นคง​ มั่งคั่ง​ ยั่งยืน” ด้วยศาสตร์พระราชา
(3)​ การลดความเหลื่อมล้ำเรื่องรายได้อันดับหมู่บ้าน
(4)​ การค้นหาและเสริมสร้างภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น

ประเด็น​ที่​ 3​ การดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการและผลการใช้จ่ายงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 1 -​ 4)

ประเด็น​ที่​ 4​ ผลงานเด่นของอำเภอพร้อมปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!