พ่อเมืองเชียงใหม่ บันทึก VDO ประชาสัมพันธ์ We Love Chiang Mai ชุด LANNA – Stylish

บ่ายวันที่ 22 พ.ค. 63 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ร่วมบันทึก VDO แนะนำจังหวัดเชียงใหม่ ตามกิจกรรมของกองทุน We Love Chiangmai ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกเทปประชาสัมพันธ์ We Love Chiang Mai ชุด LANNA – Stylish ในหัวข้อ L – Legendary เพื่อเล่าประวัติศาสตร์ เรื่องเล่าตำนาน ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดเรื่อง เล่าจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานประตูท่าแพ

ซึ่งสถานที่ทั้งสองแห่งนี้ ถือเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ มาตั้งแต่อดีตมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ หลังสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลายลง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม We Love Chiangmai ทั้ง ธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม รวมไปถึงร้านอาหารต่าง ๆ โดยการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมและดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้กลับมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!