(มีคลิป) ผอ.โรงเรียนสันป่าตอง สุวรรณราษฎ์วิทยาคาร ยื่นหนังสือร้อง “ป้าศรีนวล” หลัง ศธ.เรียกงบสร้างโรงอาหารแห่งใหม่ 12 ล้านบาท คืน !

ผอ.โรงเรียนสันป่าตอง สุวรรณราษฎ์วิทยาคาร พร้อมคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน รวมตัวยื่นหนังสือร้อง “ป้าศรีนวล” ส.ส.เขต 8 หลัง ศธ.เรียกงบสร้างโรงอาหารแห่งใหม่ 12 ล้านบาท แต่มีการทุบอาคารเก่าแล้ว ทำให้ โรงเรียน​ไม่มีอาคาร​โรงอาหารใช้

วันที่ 25 พ.ค. 63 รายงานข่าวแจ้งว่า โรงเรียนสันป่าตอง สุวรรณราษฎ์วิทยาคาร อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร พร้อมด้วยนายธนกร อุดมพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสันป่าตอง สุวรรณาฎ์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 นายสัญญา วงษ์ดี ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสันป่าตอง สุวรรณราษฎ์วิทยาคาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้รวมตัวกันยื่นหนังสือร้องเรียนให้กับ นางสาวศรีนวล บุญลือ ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย เพื่อให้ไปมอบให้นายณัฏฐพล ธีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยหนังสือร้องเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโครงการให้ โรงเรียนสันป่าตอง สุวรรณราษฎ์วิทยาคาร ปรับปรุงอาคารโรงอาหารหลังเก่า ที่มีอายุกว่า 40 ปี โดยให้มีการรื้ออาคารหลังเก่า และสร้างอาคารหลังใหม่แทน ซึ่งในโครงการของทางโรงเรียนนั้นได้มีการสร้างอาคารโรงอาหารหลังใหม่ให้เป็นอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร ส่วนชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา มูลค่า 12,455,000 บาท

ทางผู้อำนวยการโรงเรียน จึงได้ดำเนินการตามขั้นตอน เมื่องบประมาณผ่านรัฐสภา ใน พ.ร.บ. รายจ่ายประจำปี 2563 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งให้ทางโรงเรียนเร่งรัดในการดำเนินการหาผู้รับจ้าง เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณตามนโยบายรัฐบาล โรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องตามวิธีการดำเนินกี่พัสดุ ทุกประการ และเมื่อได้ผู้รับจ้างมาแล้ว ก็อยู่ในระหว่างรอลงนามเซ็นสัญญาว่าจ้าง ทางโรงเรียนจึงดำเนินการเตรียมสถานที่ในการก่อสร้างโดยการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารสหกรณ์ ศาลาพระ ถังเก็บน้ำประปาที่ใช้ในโรงเรียน เสาธง และย้ายระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้ได้ก่อสร้างทันทีเมื่อมีการเซ็นสัญญาว่าจ้าง โดยงบประมาณในการรือถอนใช้งบประมาณของโรงเรียนทั้งหมด แต่ในช่วงกลางเดือนเมษายน โรงเรียนทราบว่างบประมาณการก่อสร้างในครั้งนี้ อยู่ในบัญชีรายชื่อหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ทางรัฐบาล จะทำการดึงงบประมาณคืน ทำให้ส่งผลกระทบต่อนักเรียนทั้งหมด 1,234 คน ไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับรับประทานอาหาร และแม่ครัวไม่มีครัวสำหรับประกอบอาหารที่ถูกสุขอนามัย ในช่วงภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 ที่ใกล้จะเปิดภาคเรียน

โดยทาง นายสมัคร มูลประการ กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงศึกษาธิการทุกอย่าง และทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาเร่งรัดให้โรงเรียนรีบทำ ทางโรงเรียนจึงดำเนินการให้เร็วที่สุด พอทางโรงเรียนรื้อถอนอาคารหลังเก่าแล้ว กลับพบว่าโครงการนี้อยู่ในบัญชีที่ทางรัฐบาลจะดึงงบประมาณคืน ทำให้การดำเนินการหยุดชะงัก และปัญหาต่อมาคือในช่วงนี้ใกล้เปิดเทอมแล้ว แต่ทางโรงเรียนไม่มีโรงอาหารให้เด็กนักเรียน และอาคารโรงอาหารหลังใหม่จะเป็นอาคารอเนกประสงค์แบบ 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร ชั้นบนเป็นที่เรียนพลศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามการเรียนการสอนของโรงเรียน ทำให้ขณะนี้ นักเรียนทั้งหมด 1,234 คน จะไม่มีพื้นที่ในการรับประทานอาหาร ที่ถูกต้องและถูกสุขอนามัยที่ควรจะเป็น รวมถึงสถานที่ประกอบอาหารก็ไม่มี เป็นความเสี่ยงที่อาจมีสารแปลกปลอมปนเปื้อนลงไปในอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน เบื้องต้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงเปิดเทอมนี้ อาจต้องหาเต๊นท์มาตั้งเพื่อเป็นที่ประกอบอาหารชั่วคราว ส่วนสถานที่รับประทานอาหรกลางวันอาจต้องใช้ใต้ถุนตึกเรียนแก้ขัดไปก่อน จนกว่าจะมีอาคารโรงอาหารหลังใหม่

ขณะที่ทางด้าน นางสาวศรีนวล บุญลือ กล่าวว่า ที่มารับหนังสือวันนี้เพราะว่า ลูกสาวคนเล็กก็ได้จบการศึกษาจากโรงเรียนนี้ และตนเองก็เคยเป็นคณะกรรมการผู้ปกครอง และสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เด็กนักเรียนได้ผลกระทบโดยตรง เพราะโภชนาการในเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญ เด็กจะเจริญเติบโตได้ดี ก็ต้องมีโภชนาการที่ดี ซึ่งหลังจากนี้จะนำเรื่องนี้ไปเปิดอภิปรายในสภา รวมถึงนำหนังสือไปยื่นให้กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้รีบแก้ไขปัญหา และจะไปขอความเห็นใจจากท่านนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้คืนงบประมาณนี้มาให้ทางโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีโรงอาหารและโรงพลศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!