สพม.34 ประชุมทีมบริหารองค์กร ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารองค์กร ครั้งที่ 8/2563 เพื่อหารือข้อราชการ ทั้งนี้ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เสนอเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการรายงานมาตรฐาน การดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) เพื่อสร้างความเข้าใจในการเตรียมข้อมูล และมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามตัวชี้วัด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!