ตรวจสอบสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2562/63

วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2563 กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบสต็อกของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2562/63 ตรวจสอบสต็อกข้าวของผู้ประกอบการค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ และแจ้งความประสงค์เก็บสต็อกข้าว ประจำเดือนพฤษภาคม​ 2563 จำนวน 4 ราย ผลการตรวจสอบผู้ประกอบการเก็บสต็อกข้าวครอบคลุมมูลค่าตั๋วสัญญาใช้เงิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!