รร.แม่แจ่ม รับมอบ New iPad 10.2 32GB WI-FI จำนวน 27 เครื่อง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.เจ้าหน้าที่จากบริษัทชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาส่งมอบ New iPad 10.2 32GB WI-FI จำนวน 27 เครื่อง ให้กับโรงเรียนแม่แจ่ม โดยมีนางเจนจิรา วงศ์วัฒนานุกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครูคอมพิวเตอร์)​ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนห้องเรียน IEP โรงเรียนแม่แจ่ม ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน IEP iPad one to one

ภาพ/ข่าว : ครูเกศฎาพร มูลแก้ว, งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่แจ่ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!