พช.เมืองเชียงใหม่ มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ครัวในเขตพื้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ 9 ตำบล 78 หมู่บ้าน

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่ นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมทีมงานพัฒนากร ได้นำเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 9 ตำบล 78 หมู่บ้าน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนผู้นำ อช. ผจก.โรงแรมเดอะลูน่าคอมพาส และตัวแทนจากมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์เป็นตัวแทนรับมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ในการนี้ มีนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีการมอบเมล็ดพันธุ์ผักดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้แก่ทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้ขอขอบคุณ นายเดชณรงค์ชัย พรมลี กรรมการผู้จัดการบริษัทบ้านนอกคอกนา จำกัด และ บริษัทสยามสตาร์ซีดส์ จำกัด สนับสนุน เมล็ดพันธ์ผัก จำนวน 7 ชนิด คิดเป็น มูลค่า 243,000 บาท

รายงานโดย : ศรัณย์ภัทร/ทีม พช.เมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!