ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมคณะมอบสิ่งของให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ที่โรงเรียนบ้านส้าน คุรุราษฎร์รังสรรค์ ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางเบญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และนายวิบูรณ์ แววบัญฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เดินทางมามอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลสถาน อำเภอปัว ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังให้กับประชาชน และผู้ยากไร้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 200 ชุด ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่ม ให้กับประชาชนผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

หลังจากที่ บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จำกัด(มหาชน) ได้มอบถุงยังชีพให้กับ กระทรวงมหาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่อโรคโควิด-19 ทั่วประเทศ เพื่อให้พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น ซึ่งการมอบสิ่งของในครั้งนี้ ยังสร้างความดีใจ ให้กับประชาชนที่เดินทางมารับส่งของในครั้งนี้ เป็นอย่างมาก ที่ทางราชการ และทางภาคเอกชน ได้เข้ามาช่วยเหลือ ในการดำรงชีพและการใช้ชีวิตประจำวัน

จากนั้น นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทาง ไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชปัว ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค นำไปใส่ตู้แบ่งปัน ให้กับประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าไข้ญาติ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชปัว ที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ไม่เฉพาะแต่ผู้ป่วยชาวไทยเท่านั้น ยังมีเพื่อนบ้านชาวลาวในพื้นที่ที่ติดจังหวัดน่าน อยู่ในโซนที่ยากจนที่สุดของลาว เข้ามารักษาพยาบาล ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องให้ความช่วยเหลือรักษา และเหมือนประชาชนชาวไทยอย่างเท่าเทียมกันด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม ซึ่งต้องนำสิ่งของอุปโภคและบริโภคมาเติมใส่ในตู้แบ่งปันให้ทุกวันด้วย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!