ตร.แพร่ กวาดล้างยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ พบมีเครือข่าย 400 เครือข่าย ยอดเงินกว่า 25 ล้านบาท

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ ภ.จ.แพร่ ตามนโยบายรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิต และเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามแหล่งชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด และชุมชนที่เชื่อว่าเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดและพื้นที่ล่อแหลม

ภายใต้อำนวยการของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร., พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร.(ปป), พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผช.ผบ.ตร.(ปป 1), พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน., พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคา มทภ.3/ผอ.ศอ.บส.ชน., และนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้รับบัญชาจากาข้อสั่งการไปสู่การปฏิบัติ ตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ , พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต, พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร, พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี, พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท รอง ผบช.ภ.5 ร่วมกับ พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง ผบก.ภ.จ.แพร่ และพล.ต.ต.วีรชน บุญทวี ผบก.สส.ภ.5 ฝ่ายทหาร โดย พล.ท.สุภโชค  ธวัชพีระชัย มทน.3/ผบ.ศป.บส.ชน. พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รอง มทน.3/รอง ผบ.ศป.บส.ชน. , พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผบ.กกล.ผาเมือง ฝ่ายปกครอง โดย นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผวจ.แพร่ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 โดย นายมานิต โกเมศ ผอ.ป.ป.ส.ภาค 5 ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ” คำสั่งปฏิบัติการ ที่ 200/2563 ลง 26 พ.ค.2563

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข บช.ภ.5 เผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 พ.ค.2563 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้อย ตชด.327 กก.ตชด.32 ได้ร่วมกันจับกุม นายธวัชชัย คำปวง ซึ่งเป็นคน จ.แพร่ พร้อมด้วยของกลางยาบ้า 780,000 เม็ด เหตุเกิดบริเวณแยกป่ากุ๊ก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จากการสืบสวนขยายผลและตรวจสอบเส้นทางการเงิน ของเครือข่ายผู้กระทำผิด พบบัญชีเงินฝากของกลุ่มเครือข่าย 7 บัญชี มีเงินโอนเข้าบัญชีในห้วง ม.ค.2562 – ปัจจุบัน ประมาณ 400 บัญชี ยอดเงินรวมประมาณ 25 ล้านบาท พื้นที่ภาค 5 มีบัญชีโอนเงินเข้าจำนวน 280 บัญชี จำนวนเงินประมาณ 15 ล้านบาท พื้นที่ จ.แพร่ ประมาณ 240 บัญชี จำนวนเงินประมาณ 12 ล้านบาท เชื่อว่าเงินที่โอนเข้า มาจากกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยรับยาเสพติดไปจำหน่าย แล้วโอนเงินค่ายาเสพติดเข้าบัญชี ตรวจสอบข้อมูล

ประวัติคดีบุคคลที่โอนเงินเข้ามา พบว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์หรือถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวนกว่า 70 ราย จึงได้สั่งการให้ดำเนินการสืบสวนหาข่าว พิสูจน์ทราบกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกระดับ และกำหนดเป็นเป้าหมายปิดล้อมตรวจค้น จานวนทั้งสิ้น 129 เป้าหมาย (แพร่ เชียงราย พะเยา ลำปาง) เพื่อทำลายเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในชุมชน โดยมุ่งเน้นเอาผิดตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ พ.ศ.2534 สมคบ สนับสนุน, พ.ร.บ.ฟอกเงิน และกฎหมายอื่น ๆ โดยได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้าดำเนินการพร้อมกันในวันที่ 4 มิ.ย.2563

ผลการปิดล้อมตรวจค้น พบตัวบุคคลเจ้าของบัญชี 67 คน พบบัญชีเงินฝาก 190 บัญชี โทรศัพท์ 75 เครื่อง ของกลาง ยาบ้า 11,000 เม็ด ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย 6 คน ตรวจยึดอาวุธปืน จานวน 346 กระบอก แยกเป็นอาวุธปืนยาว 133 กระบอก อาวุธปืนสั้น 109 กระบอก อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 104 กระบอก ตรวจยึดอายัดทรัพย์สิน จานวน 12 รายการ มูลค่า 3,555,400 บาท แยกเป็นเงินสด 1 รายการ มูลค่า 267,000 บาท บ้าน 2 หลัง มูลค่า 2,000,000 บาทที่ดิน 1 แปลง มูลค่า 300,000 บาท รถยนต์ 1 คัน มูลค่า 670,000 บาท รถจักรยานยนต์ 3 คัน มูลค่า 318,400 บาท โฉนดที่ดิน 4 ฉบับ นอกจากนี้ ภ.จ.ลาปาง ได้ระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด ก่อนการเลือกตั้ง มีผลการปฏิบัติ ดังนี้  จับกุมผู้ต้องหา 114 คน ของกลาง ยาบ้า 10,166 เม็ด กัญชา 1.40 กรัม ตรวจยึดอายัดทรัพย์สิน จำนวน 6 รายการ มูลค่า 995,450 บาท แยกเป็นเงินสด 1 รายการ มูลค่า 35,450 บาท ที่ดิน 1 แปลง มูลค่า 450,000 บาทรถยนต์ 2 คัน มูลค่า 450,000 บาท รถจักรยานยนต์ 2 คัน มูลค่า 60,000 บาท ตรวจยึด อาวุธปืน จานวน 11 กระบอก แยกเป็นอาวุธปืนยาว 10 กระบอก อาวุธปืนสั้น 1 กระบอก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันสอดส่องดูแลบุตรหลาน บุคคลใกล้ชิด หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วนยาเสพติด 1599, สายด่วน 191, [email protected] (ผบช.ภ.5) และ Application Police I lert U ได้ตลอด 24 ชม. เพื่อดำเนินการปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และลดปัญหายาเสพติดในภาพรวมอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น เพื่อให้สังคมต้องมีความปลอดภัย จากปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดต่อไป

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 กล่าวอีกว่า เป็นห่วงพี่น้องชาว จ.แพร่ เนื่องจากเครือข่ายยาเสพติดที่ถูกจับกุมเป็นคน จ.แพร่ และมีเครือข่ายบัญชีการรับโอนเงินจำนวนมาก เกรงว่าจะตกเป็นเครื่องมือของเครือข่ายยาเสพติด ขอให้พี่น้องชาว จ.แพร่ ได้ระมัดระวังหากรู้เท่าไม่ถึงการณ์รับทำหน้าที่การโอนเงิน หรือรู้แล้วแต่ก็ยังทำ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ขอให้พี่น้องชาว จ.แพร่ อย่าได้กระทำอย่างเด็ดขาด

ร่วมแสดงความคิดเห็น