คณะสงฆ์ภาค 7 มอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา

วันนี้ (7 มิ.ย. 63) เวลา 12.00 น. ที่ อาคารเรืองวิสุทธิ์ วัดพระสิงห์วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เมตตาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 งวดที่ 2 และ งวดที่ 3 ประจำปี 2562 แก่วัดทั้ง 13 แห่ง ประกอบด้วย วัดสันมะเกี๋ยง วัดสุขเกษม วัดป่าหมาก วัดกุมภประดิษฐ์ วัดกาวีละ วัดปงกา จังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าตึง วัดสูงธรรมาราม วัดหนองท่า วัดศรีดอนทอง วัดศรีทรายมูล วัดดงสันติ จังหวัดลำพูน และวัดประตูเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้อ่านประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี
สำหรับ การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา คือการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เพื่อถวายที่ดินบริเวณนั้นให้เป็นสิทธิของสงฆ์ หมายถึงเขตแดนที่พระราชทานแก่สงฆ์ เพื่อใช้เป็นที่ทำสังฆกรรม ซึ่งคำว่า “วิสุง” แปลว่า ต่างหาก ส่วนคำว่า “คาม” แปลว่า บ้าน  การที่ต้องขอพระบรมราชานุญาต เพราะถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของแผ่นดิน การจะกระทำการใดๆ บนแผ่นดิน จึงต้องขอพระบรมราชานุญาตก่อน เมื่อมีพระบรมราชานุญาตพระราชทานที่ดินนั้นเป็นเขตพุทธาวาสแก่หมู่สงฆ์แล้ว ที่ดินที่พระราชทานนั้นก็เป็นสิทธิ์ขาดของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะทำการซื้อ ขาย จำหน่าย จ่ายโอน มิได้เด็ดขาด ถือเป็นเขตพุทธาวาส คือ เป็นอาวาสหรือเขตแดนของพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนา หรือสิทธิของพระภิกษุสงฆ์โดยถูกต้องสมบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!