โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ “ผ่านการประเมิน” สถานศึกษาเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำโดย นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้การต้อนรับ นายเปรม ศรีวิชัยลำพรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมคณะทำงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกปฐมวัย และแผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!