นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นำส่วนราชการ ให้บริการประชาชนบ้านโพซอ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ตนได้เดินทางไป เป็นประธานเปิดพิธีโครงการ “อำเภอยิ้ม… เคลื่อนที่ (Amphoeyim mobile service)” ณ โรงเรียนบ้านโพซอ ม.5 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วม และให้บริการประชาชน ทั้งนี้ ได้ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียงมอบชุดถุงยังชีพ ซึ่งมีของอุปโภคบริโภคมอบให้ผู้ยากไร้จำนวน 10 ราย และออกเยี่ยม/มอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง รายละ 500 บาท จำนวน 4 ราย เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท ตามโครงการให้การสังคมสงเคราะห์แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียงในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับบ้านโพซอ เป็นหมู่บ้านชาวปกาเกอะญอ อยู่ติดชายแดน ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และในห้วงฤดูฝน เส้นทางคมนาคมมักจะถูกตัดขาด ทำให้ราษฎรไม่สามารถสัญจรเข้ามาทำธุระหรือซื้อสินค้าในตัวอำเภอแม่สะเรียงได้ การเข้าไปดูแลดังกล่าว สร้างความประทับใจให้กับราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!