กองบิน 41 เปิดให้ผ่านเข้า-ออกตามปกติ 06.00-22.00 น. เริ่มวันจันทร์ที่ 29 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป

กองบิน 41 เปิดให้ผ่านเข้า-ออกตามปกติ 06.00-22.00 น. เริ่มวันจันทร์ที่ 29 มิ.ย.63 เป็นต้นไป

ย้ำเดือนเรื่องการตาม พรบ.จราจรทางบกและระเบียบของกองบิน 41 โดยเฉพาะที่เห็นเด่นชัดคือการแซง ในเขตกองบิน 41 เป็นเขตห้ามแซงเด็ดขาด ถ้าพบเจอจะดำเนินการทันที หรือบันทึกความผิดไว้ โดยไม่แจ้งให้เจ้าของรถทราบ และอาจมีผลต่อการอนุมัติทำบัตรในปีต่อไป ขับขี่ปลอดภัยปฎิบัติตามกฎจราจรมีน้ำใจให้ผู้ร่วมทาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!