ท้องฟ้าสวย ! ที่ เชียงใหม่ อากาศดีไร้มลพิษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานข้อมูลสถิติคุณภาพอากาศในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ตลอดสัปดาห์จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:00 น. คุณภาพอากาศบริเวณ
ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณก๊าซโอโซน มีค่า 30 ส่วนในพันล้านส่วน อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก จากผลการตรวจวัดคุณภาพ เช่นเดียวกับ สภาพอากาศในพื้นที่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนมีค่า 14 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก

ทั้งนี้สภาพอากาศตามองค์ประกอบชี้วัดคุณภาพ อาทิ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล้ก พีเอ็ม 2.5 ค่าพีเอ็ม 10 ค่าโอโซน ค่า
มลพิษปนเปื้อน พบว่าตลอดช่วง 23-29 มิ.ย. 2563 คุณภาพอากาศดีมาก ทุกๆตัวชี้วัดมีค่าต่ำในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมแต่อย่างใดเครือข่ายสุขภาพ เขต 1 เชียงใหม่ ระบข้อมูลจากการลงพื้นที่ สำรวจตรวจสุขภาวะ ประชาชนในกลุ่มเดก เยาวชน คนทำงานและผู้สูงวัย พบว่า ส่วนใหญ่ มีการปรับตัวกับสถานการณ์โรคโควิด 19 ระบาดได้ดี ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยมและประชาชนชาวเชียงใหม่ พอใจกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศในช่วงนี้ที่ท้องฟ้าโปร่งใสหลังฝนตกเกือบทุกวัน แตกต่างจากสภาพช่วงเกิดหมอกควันไฟป่า

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบแผนที่คุณภาพอากาศโลกแบบเรียลไทม์วันนี้ (29 มิ.ย. 2563 เวลา 14.00 น. ) พบว่า
ในกลุ่ม 50 ประเทศที่มีคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษไม่มีประเทศไทย เพราะดัชนีอยู่อันดับ 75 ค่าเอคิวไอ ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI)อยู่ที่ 25 และค่าเฉลี่ยคุณภาพอากาศที่เชียงใหม่ มีค่าวัดเอคิวไออยู่ที่ 7 เท่านั้น (สถานีตรวจวัดที่ ต.ศรีภูมิ) ซึ่งถือว่าต่ำมาก (อันดับสูงสุดวันนี้อยู่ที่ 153 ที่เมืองดูไบ)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!