คาดเชียงใหม่รถติดหนัก ช่วงวันเปิดเทอม จราจรวางแผนรับมือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมผู้ปกครองสถานศึกษาในเขตนครเชียงใหม่ ได้มีการแนะนำให้ผู้ปกครองวางแผนการเดินทางช่วงวันเปิดเทอม กรณีรับส่งลูกหลาน รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นและหน่วยงาน ที่มีการจัดบริการรับส่งนักเรียนเข้ามาส่งตามโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่นครเชียงใหม่ ขอร้องให้ผู้ปกครองนำเด็ก ๆ มาตามจุดต้องตรงตามเวลาที่กำหนดรับส่ง

ด้านกลุ่มงานจราจรเชียงใหม่ แจ้งว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในห้วงการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ประจำปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และทำความเข้าใจ 9 เส้นทางหลักเข้าสู่ตัวเมือง ที่ประเมินว่าจะมีปริมาณรถหนาแน่น โดยกำหนดแผนปฏิบัติการ หากเป็นเส้นทางที่เข้าสู่โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียนมาก จะเพิ่มพื้นผิวการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้า (06.30–07.30 น.) เช่น ถนนแก้วนวรัฐ เพิ่มช่องทางขาเข้า 3 ช่องทาง ขาออก 1 ช่องทาง ตั้งแต่แยกศาลเด็ก ถึงแยกโรงเรียนปรินส์
และบางถนน เช่น สายเจริญประเทศ จะมีการเดินรถทางเดียว ช่วงเวลา 06.00–09.00 น. และ 15.00–18.00 น. ทุกวันที่เปิดเรียน รวมถึงขอคืนพื้นผิวจราจร จุดที่มีการก่อสร้าง ในเส้นทางต่าง ๆ อาทิ ถ.เชียงใหม่-ลำปาง หน้า รพ.ลานนา ที่ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดิน การก่อสร้างทางแยกแม่กวง ถ.เชียงใหม่–ดอยสะเก็ด การก่อสร้างสะพานข้ามแยกท่ารั้ว ถ.วงแหวน รอบ 3 เป็นต้น

“ขอแนะนำ กลุ่มผู้ปกครอง นักเรียนใหม่ ซึ่งยังไม่คุ้นชินกับเส้นทาง การรับ-ส่งลูกหลาน ควรวางแผนการเดินทาง เพื่อเลี่ยงรถติด ก่อให้เกิดปัญหาจราจร ติดตามรายงานสภาพการจราจร, ข้อมูลแนะนำการใช้เส้นทาง รวมถึงทางลัด-ทางเลี่ยง ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก, ไลน์, วิทยุกระจายเสียง การใช้เส้นทาง รวมถึงทางลัด-ทางเลี่ยง จากกลุ่มงานจราจร ภ.จ.เชียงใหม่ หรือขอความช่วยเหลือ หรือรับแจ้งปัญหาการจราจร ที่ห้องศูนย์วิทยุจราจรเชียงใหม่ 053-235595 หรือ 191 ได้”

เครือข่ายศูนย์ความปลอดภัยทางถนน จ.เชียงใหม่ ระบุว่า ปัญหารถติดในจุดตัดทางแยก ในพื้นที่เชียงใหม่ซึ่งติดอันดับจะมี 5 สายทาง ประกอบด้วย แยกศาลเด็ก แม้จะมีการสร้างทางลอดแล้วก็ตาม เพราะบริเวณใกล้เคียงติดกับ ห้างสรรพสินค้า, สถานีขนส่งผู้โดยสาร เป็นทางสายหลักที่จะเดินทางไปยังสถานที่ราชการและโรงเรียนต่าง ๆ เป็นเส้นทางที่มีรถมาจาก อ.สันกำแพง, อ.ดอยสะเก็ด เข้าในเขตเมืองเชียงใหม่ด้วย ส่วนอีกแยกคือ แยกรินคำเป็นทางแยกที่มีแผนดำเนินการสร้างทางลอด ในอนาคต เนื่องจากรถติดหนัก เพราะเป็นเส้นทางไปยังดอยสุเทพ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และถนนนิมมานเหมินทร์ ผ่านทางลัดสู่สนามบินเชียงใหม่

สำหรับแยกข่วงสิงห์นั้น เนื่องจากเป็นจุดรอยต่อระหว่างเขตเมืองกับ อ.แม่ริม แม้จะมีการสร้างทางลอดข่วงสิงห์ แต่ปริมาณการสัญจรหนาแน่น เป็นเส้นทางไปยัง อ.แม่ริม และแม่แตง หากไม่คุ้นชินทางเลี่ยง ทางลัดก็อาจใช้เวลานานในการสัญจรผ่านแยกนี้ช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เช้า เย็น แยกแอร์พอร์ต อีกทางแยกรวมที่รถมักจะติดช่วงเวลาเร่งด่วนในตอนเช้า-เย็น ช่วงเวลาปกติการจราจรคล่องตัวช้า เพราะอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้า, สนามบิน และเป็นเส้นทางเข้าเมืองหรือออกสู่อำเภอรอบนอก และแยกภูคำ อีกทางแยกที่สามารถเข้าเมือง ออกสู่สายทางเลี่ยงเมืองได้ รถติดช่วงเย็น ตั้งแต่แยกหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปจนถึงแยกภูคำ ทั้ง 5 แยก ล้วนเป็นทางแยกร่วมที่มีการจราจรหนาแน่นช่วงเช้า-เย็น ของทุกวัน

อย่างไรก็ตาม ประชาชนชาวเชียงใหม่ แสดงความคิดเห็นถึง ปัญหารถติดหนักในเชียงใหม่ โดยเฉพาะเส้นทางเข้าสู่ตัวเมืองนั้น แม้จะมีแผนก่อสร้าง ทางลอด ทางต่างระดับตามทางแยกที่รถติดหนัก ช่วยลดปัญหารถติด แต่สถานศึกษาที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าศึกษา ส่วนหนึ่งกระจุกตัวในเขตนครเชียงใหม่

“ประกอบกับ สภาพผิวทางในเขตเมืองไม่สามารถขยายเพิ่มช่องทางได้ และมีจำนวนรถส่วนบุคคล ที่เข้าเมืองในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลต่อสภาพการจราจรที่ติดหนัก เคลื่อนตัวช้า ในสายทางหลักๆตามที่กลุ่มงานจราจรเชียงใหม่ ระบุมา เปิดเทอมก็ทำใจ ในรายที่เป็นนักเรียนใหม่ ผู้ปกครองมารับส่งคงต้องเร่งปรับตัวให้คุ้นชิน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!