พร้อมเปิดให้ท่องเที่ยวแล้ว กับแหล่งท่องเที่ยว ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย จ.แม่ฮ่องสอน

แหล่งท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย อ.เมือง อ.ปางมะผ้า และ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้แก่ ถ้ำน้ำลอด อ.ปางมะผ้า, น้ำตกแพมบก อ.ปาย, น้ำตกซู่ซ่า อ.เมือง และบ่อน้ำแร่ไทรงาม อ.ปางมะผ้า ทดสอบเปิดให้ท่องเที่ยว เข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 2563 เป็นต้นมา แต่ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้เปิดอย่างเป็นทางการ และเสียค่าใช้จ่ายตามกฎของอุทยานทั่วไป

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายยนตรชัย โสภาวรการ ผู้ใหญ่บ้านถ้ำลอด หมู่ 1 ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยจิตอาสาและชาวบ้านถ้ำลอด และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ได้ช่วยกันพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำลอด เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมเปิดบริการ การนำเที่ยวถ้ำน้ำลอดตามปกติ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมเปิดบริการการนำเที่ยววันที่ 1 กรกฎาคม 2563 อย่างเป็นทางการ จึงขอประกาศเรียนเชิญนักท่องเที่ยว ให้เดินทางมาท่องเที่ยวได้แล้ว และทางราษฎรรวมไปถึงเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่น

ทางด้าน นายนิกร แก้วโมรา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย เปิดเผยว่า การเปิดแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้ 1.ถ้ำน้ำลอด เปิดทดลองเข้าชม 28-30 มิถุนายน 2563 ไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่ให้อุดหนุนใช้ตะเกียงของชุมชนบ้านถ้ำลอด 2.บ่อน้ำแร่ไทรงาม ต.แม่นาเติง อ.ปาย 3.น้ำตกซู่ซ่า ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 4.น้ำตกแพมบก ต.ทุ่งยาว อ.ปาย เปิดทดลองเข้าชม 26-30 มิถุนายน 2563 ไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่ยังไม่อนุญาตให้แช่น้ำแร่ และเล่นน้ำตก แต่เข้าถ่ายรูป ได้ ทั้ง 3 แห่ง

โดยแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แห่ง ได้มีมาตรการดังนี้ 1.รักษาระยะห่าง 2.จำกัดความหนาแน่นของนักเที่ยว 3.ใส่หน้ากากอนามัย 4.วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้า (หากมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้ตรวจกับ รพ.สต.ใกล้พื้นที่ก่อน) และ 5. ต้องมีการลงข้อมูล เข้า-ออกพื้นที่ ผ่าน App ไทยชนะ หรือ ลงทะเบียน แล้วในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะเริ่มเปิดการท่องเที่ยวทั้ง 4 แห่ง อย่างเป็นทางการ และมีการเก็บค่าธรรมเนียม ตามระเบียบฯ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น