โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย รับการตรวจเยี่ยมก่อนเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.นี้

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย มอบหมายให้ นางเยาวลักษณ์ ไพรขจรเดช และนางกัญญา แสงทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย พร้อม นายสุรเดช กันชนะ หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมของท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เดินทางมาประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/ 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!