สนง.คุมประพฤติ นำผู้ทำผิด ปลูกต้นไม้ป่าชดเชยป่าถูกเผา เพื่อฟอกลมหายใจชาวเชียงราย

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่สรวย มอบหมายให้ นายจิตรกร คูสินไทยปลัดอำเภอปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอแม่สรวย เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าก๊อ และชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะร่วมใจ ปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น ตามโครงการรณรงค์การฟอกลมหายใจ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าก๊อ โดยการนำของ น.ส.เสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า

โดยได้ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าก๊อ และชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะ ร่วมใจปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น โดยได้นำผู้กระทำผิดในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และประชนในพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะ เพื่อสนองนโยบายของจังหวัดเชียงราย โครงการเพื่อฟอกลมหายใจ และปลูกต้นไม้ชดเชยป่าไม้ที่ถูกเผาทำลาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!