นายกเทศมนตรีนครลำปาง ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย นางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และคณะผู้บริหาร เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ โดยมีผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนฯ รวมไปถึงมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!