เทศบาลเมืองเขลางค์นคร​ พร้อมเครือข่ายประชุมเข้มหาแนวทางลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศปถ.เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีนายจำเนียร พรหมศร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานการประชุม พร้อมนี้ ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง (๕ เสาหลัก) ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สนง.ขนส่งจังหวัด แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 แขวงทางหลวงชนบท ศูนย์สร้างทาง สนง.สาธารณสุขจังหวัด และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาลำปาง ร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ เพื่อร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ ห้องประชุมชมพู สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!